LUC DELEU

AVANT LA LETTRE IN ARCHITECTURALE KUNST

Een veelzijdige duizendpoot in het creatief veld als kunstenaar, architect en stedenbouwkundige. Luc Deleu en zijn vrouw Laurette Gillemot richtten in 1970 T.O.P. office op, een studio voor stedenbouw en architectuur. Uitgangspunt, motivatie en doel van de studio was het bevragen van architectuur en stedenbouw, hun positie en plicht in een globale samenleving.  Dit genereerde de noodzaak om na te denken over het waarom en hoe een architectenstudio te runnen en hoe deze te sturen in de richting van een werkelijk onafhankelijke en autonome ontwikkeling met gebruikmaking van een groot aantal media.  Zo werd T.O.P. office opgericht vanuit de overtuiging dat het beter zou zijn om de ruimtelijke impact van het bouwen te verminderen en minder te bouwen.

 

Van 1972 tot 1980 werd een reeks geestverruimende, meestal bottom-up voorstellen geformuleerd, met een tolerante stedenbouw voor een tolerante samenleving, een verbeelding van een ecologisch stedenbouwkundig perspectief en echte burgerparticipatie, als het ware een pleidooi voor “avant la lettre” duurzaamheid. Kortom : stedenbouw en architectuur moeten worden beschouwd vanuit een nieuw, “orbanisch” gezichtspunt. De stedenbouwkundige is in de eerste plaats een theoreticus geworden, die in zeldzame gevallen zijn visionaire opvattingen over de ruimten van de planeet aarde realiseert. De ‘vrije ruimte’ is voortaan zijn doel.”

luc deleu
1991 Installation Tabula Rasa © SABAM

T.O.P. Office

Sinds 1997, wanneer Isabelle De Smet en Steven Van den Bergh beiden het bureau T.O.P. vervoegen en er stafmedewerkers worden, wordt het onderzoek meer continu en streeft het naar meer uitgewerkte concepten.  In het bijzonder “De Onaangepaste Stad” en “Orban Space” worden een nieuw en belangrijk werkterrein.  Aleatorische technieken en stochastische processen die een automatisch gestuurd ontwerp uitlokken, worden ontwikkeld als studiostrategieën. Naast een strikte rationaliteit, probeert T.O.P. office meer en meer greep te krijgen op de synchroniciteit der dingen in het creatieproces.  Eind jaren tachtig van de vorige eeuw verschoof het onderzoek al naar infrastructuren.  In de overtuiging dat die normaal gesproken top-down projecten ook een bottom-up benadering behoeven, is de studio medio 1990 bezig geweest met een aantal uitgewerkte concepten om de vrijheid georganiseerd te krijgen.

 

 

T.O.P. Office

T.O.P. office nam – behalve als onafhankelijk onderzoeksteam dat een autonoom format ontwikkelde voor stedelijk onderzoek door middel van ontwerp – veelvuldig deel aan het debat over stedenbouw en architectuur, en kwam daardoor wellicht in een bepaalde niche terecht.  Na een lange periode van expertiseopbouw is de studio nu klaar om haar kennis te consolideren en haar knowhow meer in de praktijk te brengen door onderzoeksopdrachten en door het realiseren van projecten in de bouwwereld.  Vandaar dat T.O.P. office zich meer heeft geëngageerd om te evolueren naar een praktiserende studio.  Door de ervaring opgedaan tijdens jaren van onderzoek is de studio gespecialiseerd in het organiseren van zeer grote en complexe programma’s en betekenissen, soms in een oversized monumentalisme, maar altijd met beeldconcepten en een planetair standpunt, de schaal van de aarde in gedachten houdend. Het lopende onderzoek is Orban Space, het ontwerpen van openbare ruimte in een mondiale context.

The container, luc deleu

CONTACT

Bijkomende vragen over onze beeldenroute?

Neem contact op met één van onze medewerkers