ELS DIETVORST

Els Dietvorst (°1964) is een sociaal geëngageerd kunstenares. Ze gebruikt dialoog, experiment en intuïtie als haar belangrijkste artistieke strategieën. Al sinds de jaren negentig wordt de kunstenares bewogen door sociale kwesties zoals migratie, racisme en klimaatverandering. Dietvorst reflecteert over de ‘condition humaine’. Grote thema’s als leven en dood, angst, vervreemding en verlangen komen dan ook aan bod in haar werk. Dietvorst richt zich specifiek op de positie van de buitenstaander en richt haar blik op personen en gebeurtenissen die anders onopgemerkt blijven. Niet zozeer om onrecht aan te wijzen, maar om een persoonlijk begrip te ontwikkelen, het grotere geheel in de gaten te houden en verschillende gebeurtenissen in context te plaatsen.

Els dietvorst skull
els dietvorst

Inspiratie

Haar werk is gericht op de talloze vormen van sociale communicatie en intermenselijke relaties en conflicten die ze tot uitdrukking brengt in opvallende sociaal-artistieke projecten zoals The Return of the Swallows in de Brusselse Midi-wijk. Ze probeert omstandigheden te creëren die ons in staat stellen samen te zijn, samen te denken en samen te handelen. De kunstenares ziet kunst als een middel om te communiceren, een aanleiding om te praten over relaties tussen mensen en hun omgeving, of als een ontmoeting met wat ons vreemd is. Dietvorsts werk doet denken aan de ‘soziale Skulptur’ van Joseph Beuys, een van de pioniers in het creëren van een samenbindende kunstpraktijk, die bedoeld was om interactie tussen groepen mensen te bewerkstelligen. Volgens Beuys kan de hele maatschappij worden gezien als één groot kunstwerk, of ‘soziale Skulptur’. Om deze sculptuur te bewerken en te verfijnen is de creativiteit van iedereen nodig, en niet alleen van zogenaamde kunstenaars. Het kunstwerk als object is voor Dietvorst geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke betrokkenheid te creëren.

MEDIUMKEUZE

Haar mediumkeuze, of het nu gaat om acties, documentaires, films, moddersculpturen, installaties, tekeningen of theaterteksten, hangt af van de specifieke omstandigheden en de eigenheid van elk project. Veel van haar kunstwerken zijn dan ook weggegeven of vernietigd, of zijn vergaan. In 2020 werden veel van deze werken opnieuw gemaakt voor de tentoonstelling *Dooltocht / Een wanhopige zoektocht om een basis voor hoop te vinden in het MHKA (Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen). Voor Dietvorst kunnen kunstwerken het representatieve, symbolische domein verlaten en strategieën aanreiken voor acties in de samenleving. In een wereld die gedomineerd wordt door kapitalisme en ongelijkheid, zoekt Els Dietvorst naar alternatieven, naar hoop.

Artist website: elsdietvorst.be

CONTACT

Bijkomende vragen over onze beeldenroute?

Neem contact op met één van onze medewerkers