ALEXANDRA LEYRE MEIN

De fragiele, op eerste gezicht onvoltooide, beeldhouwwerken van Alexandra Leyre Mein worden gekenmerkt door ontmoeting tussen organische structuren en zuivere, kristallijne vormen. De minerale vloeiende sculpturen lijken vergroeid op een stoel of kruk, of te zijn ontsprongen aan een stuk marmer. Het karakteristieke onafgewerkte aspect van haar sculpturen versterkt hierbij het gevoel van beweging. Het spoort de toeschouwer aan tot verdere invulling van het beeld met zijn eigen interpretatie.

Daar ze geen schets of voorbereidende studie maakt, speelt haar onderbewustzijn een grote rol tijdens het creatieproces. Hierdoor hebben haar beeldhouwwerken vaak een echo van bestaande en historische beelden. De eerste bewegingen in haar sculpturen komen tot stand door de snel zettende plaaster. Een driedimensionale schets die de rest van het werk zal bepalen.

Concave Head
concave heads horizontal

Inspiratie

Alexandra wordt geïnspireerd door het dagelijkse leven waardoor sociale spanningen zich onvermijdelijk in haar praktijk opdringen. Elk werk ontstaat vanuit een vraagstuk waar zij door middel van haar werk duiding aan probeert te geven. Het beeld geeft zichzelf bloot naarmate het gecreëerd wordt. Ook zijn essentie en betekenis worden duidelijk en blijven groeien tijdens het wordingsproces. Hierdoor ontstaat een zekere gelaagdheid in de beelden, niet alleen qua vorm en textuur maar ook in hun symbolisch aspect. De complexiteit van de mens, wat niet in één uitleg kan gevat worden, leeft in haar werk. Ook de contradicties, deel van die complexiteit van de mens, komen voor in haar werken. Niet alleen visueel – de werken kunnen gezien worden als aan het afbrokkelen of aan het groeien – maar ook in de vele betekenissen van elk van de werken.

 

FASCINATIE VOOR DE MENS

In essentie gaat elk werk over haar fascinatie voor de mens en zijn gedrag ten opzichte van zichzelf, de anderen en zijn omgeving. Waarom gedragen we ons zoals we doen? Is het een wisselwerking, een dans en/ of gevecht tussen enerzijds ons onderbewuste, onze verlangens en emoties, en anderzijds onze ratio?

“Het werk van Alexandra Leyre Mein ontspringt uit een paradox. Ze is even gefascineerd door de zoektocht naar hoe de andere voor te stellen en te omvatten, als door de onbereikbaarheid ervan. (…). Het is vergelijkbaar met een dans waarin men plotseling een stukje van de essentie van de ander ontdekt, maar op het moment dat men dit probeert te omvatten, breekt de illusie. Dus de enige manier om hier een blijvende glimp van op te vangen, is door in beweging te blijven ” – artist statement

CONTACT

Bijkomende vragen over onze beeldenroute?

Neem contact op met één van onze medewerkers